Jij vindt dit wel goed. Vindt je dat echt?

Ja. ‘Vindt’ in het eerste zinnetje is goed geschreven. In het tweede zinnetje is ‘vindt’ echter fout geschreven. ‘Vind je dat echt?’ is wel correct. Hoe zit dat nou?

Wanneer ‘je’ (jij) als onderwerp wordt gebruikt en vóór de persoonsvorm staat, dan gebruik je de ik-vorm + t. Staat ‘je’ ná de persoonsvorm in de zin en kun je ‘je’ in ‘jij’ veranderen, dan gebruik je alleen de ik-vorm.

Bijvoorbeeld: Je wandelt naar school. Hier is ‘wandelt’ de persoonsvorm. ‘Je’ (onderwerp) staat ervoor, dus: ik-vorm + t. Wandel je naar school? In deze zin is ‘wandel’ de persoonsvorm. Na de persoonsvorm volgt ‘je’ (onderwerp), en je kunt dit ook nog eens veranderen in ‘jij’. Alleen de ik-vorm is dus genoeg.

Meer over het spellen van de persoonsvorm weten?
UITLEG
persoonsvorm

Meteen aan de slag met de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd?
Oefening 06 en 07 gaan over de spelling van de persoonsvorm met ‘je/jij’ als onderwerp.

OEFENEN
persoonsvorm TT – 01
persoonsvorm TT – 02
persoonsvorm TT – 03
persoonsvorm TT – 04
persoonsvorm TT – 05
persoonsvorm TT – 06 (Nieuw!)
persoonsvorm TT – 07 (Nieuw!)