Vroeger schrijf je zó!

Toegegeven, het is een beetje een vage titel, dat kopje boven dit bericht. Toch gaat het berichtje over vroeger, over de verleden tijd. Hoe schrijf je de persoonsvorm nu precies in de verleden tijd? Waar moet je allemaal aan denken? Lees het hieronder en maak daarna de oefeningen die dáár weer onder staan. (Of begin meteen aan de oefeningen, als je nog een beetje weet hoe het moet!)

De persoonsvorm geeft aan in welke tijd het onderwerp iets doet, en of het onderwerp enkelvoud is, of meervoud. Je moet dus ook altijd goed het onderwerp in de gaten houden!

Je vindt de persoonsvorm door de zin in een andere tijd te zetten. Van tegenwoordige tijd naar verleden tijd of omgekeerd. Het werkwoord (het kunnen er soms ook meerdere zijn) dat verandert, is de persoonsvorm.

OEFENEN:
persoonsvorm VT – 01
persoonsvorm VT – 02
persoonsvorm VT – 03
persoonsvorm VT – 04
persoonsvorm VT – 05 (nieuw!)
persoonsvorm VT – 06 (nieuw!)

UITLEG:

Persoonsvorm verleden tijd (PV-VT):

Onregelmatige (sterke) werkwoorden: schrijf op wat je hoort. 
Dit gaat bijna nooit mis. Voorbeelden:

zwemmen hij zwom wij zwommen
kopen ik kocht jullie kochten
lijken jij leek zij leken

Regelmatige (zwakke) werkwoorden: ik-vorm + de(n) / te(n)

Om te kijken of er +de(n) of +te(n) achter de ik-vorm moet, kun je twee dingen doen:

1. Je kunt kijken wat je hóórt. Bijvoorbeeld: kapen, kaapte… willen, wilde…
2. Je gebruikt het ex-kofschip. Pak het hele werkwoord. Haal de laatste twee letters (en) eraf. Welke letter staat nu op het eind? Staat die in het ‘t exkofschip (alleen de medeklinkers gebruiken, hier vet gedrukt)? Nee? Dan: +de(n). Staat de laatste letter wèl in t exkofschip, dan moet je +te(n) achter de ik-vorm plaatsen.

Let op: +de/+te gebruik je bij de enkelvoud(EV), +den/+ten gebruik je bij het meervoud(MV).

Voorbeelden:

Branden de kaars (EV) brandde
surfen De jongen (EV) surfte surfen – en = surf. ‘f’ staat in t exkofschip, dus: +te
krabben De arbeiders (MV) krabden krabben – en = krabb. ‘b’ staat NIET in t exkofschip, dus: +den