Een zin is soms wel twee zinnen! (Of drie!)

Een zin bestaat soms stiekem uit meerdere, kleinere zinnen. Dat maakt het soms lastig om de werkwoorden uit zo’n zin goed te spellen. Het is dus handig om zo’n samengestelde zin te leren herkennen. Dat gaat het gemakkelijkst als je de zin in een andere tijd zet. Zie je dan méér dan één werkwoord veranderen (er is dan dus méér dan één persoonsvorm), dan is er sprake van een samengestelde zin.

Wil je meer uitleg?
Klik dan hier.

Wil je meteen aan de slag met het herkennen van samengestelde zinnen en het spellen van persoonsvormen? Maak dan de oefeningen die hieronder staan.

OEFENEN:
samengestelde zinnen – 01
samengestelde zinnen – 02
samengestelde zinnen – spelling – 01