lijdend voorwerp

Het lijdend voorwerp is het zinsdeel dat antwoord geeft op de vraag: ‘Wie of wat + gezegde + onderwerp?’

Bijvoorbeeld: Mijn vader schilderde een deur.
Gezegde: schilderde
Onderwerp: mijn vader

Wie of wat schilderde mijn vader? Antwoord: een deur.

Als je geen antwoord kunt geven op de vraag: ‘Wie of wat + gezegde + onderwerp?’, dan is er geen lijdend voorwerp in de zin.

Let op:

  • Alleen in zinnen met een werkwoordelijk gezegde komt een lijdend voorwerp voor.
  • Een lijdend voorwerp begint nooit met een voorzetsel.
  • Zinsdelen die hoeveelheden (maten, gewichten, afstanden) aangeven, zijn NOOIT lijdend voorwerp.

OEFENINGEN
lijdend voorwerp – 01
lijdend voorwerp – 02
lijdend voorwerp – 03
lijdend voorwerp – 04
lijdend voorwerp – 05