lastige woordparen – 02

1. Alle blikjes zijn nog dicht en de poes loopt hongerig te miauwen. Jari heeft haar (...) vergeten eten te geven.
2. Pim moet (...) niet zo plagen. Dat vinden ze niet leuk.
3. Heb jij Mila nog gezien? Ze heeft (...) geen zin in Nederlands.
4. (...) jij dat potje voor me opendraaien?
5. Mijn mooie, warme deken (...) al maanden als slaapplek voor de hond.
6. Jack en Jim hebben (...) huwelijk al tot in de puntjes gepland.
7. Het geslaagde feest was (...) aan het harde werk van de ceremoniemeester.
8. De ouders van Sara vinden dat de docent aardrijkskunde prima (...).
9. Ben jij soms slimmer (...) de docent?
10. (...) weet Nathalie meer over de Franse taal dan haar docent. Ze had alle vragen van de quiz goed, terwijl haar docent maar liefst tien grote fouten maakte!