lijdende en bedrijvende vorm – 03

Kies bij de lijdende vorm de juiste bedrijvende vorm

1. Die hond werd door dat kleutertje geaaid.
2. Die muziek is door mijn broer nooit gedraaid.
3. Door die dief werd mijn huis leeggeroofd.
4. Het gras is door de konijnen opgegeten.
5. Deze website is door meneer Todor en mevrouw Verberk gemaakt.