telwoord

Telwoorden geven een aantal of een hoeveelheid aan. Ook kunnen ze een plek in de rangorde aan (om de hoeveelste gaat het?) Telwoorden kunnen heel precies (bepaald) zijn, maar ook vaag (onbepaald).

Bepaalde hoofdtelwoorden: deze geven heel precies een aantal of hoeveelheid aan: drie, tien, miljoenen, 16, 1/4…

Onbepaalde hoofdtelwoorden: deze geven een vage hoeveelheid of een vaag aantal aan:  alle, veel, iets, weinig…

Bepaalde rangtelwoorden: deze geven een precieze plek in de rangorde (volgorde) aan: eerste, derde, honderdste…

Onbepaalde rangtelwoorden: deze geven ook een plek in de rangorde aan, maar dan vaag: zoveelste, laatste, hoeveelste…

OEFENINGEN
telwoord – 01
telwoord – 02