voorzetsel – 02

Geef aan wat de voorzetsels zijn in de volgende zinnen.
Let op! Je kunt meerdere antwoorden aanvinken!

Succes!