koppelwerkwoorden – 02

Wat is het koppelwerkwoord in de volgende zinnen?

Let op: niet in elke zin staat een koppelwerkwoord!

1. Mijn vriendin is dit jaar al vijf keer ziek geweest.
2. De musea in Amsterdam blijven een grote bron van inkomsten voor de stad.
3. In die kleren lijk je wel een vogelverschrikker!
4. Ik ben de hele dag in bed blijven liggen.
5. Wil je wel even rustig blijven?
6. Die vraag werd me gisteren ook al drie keer gesteld.
7. Die ene groene plant met gele strepen is erg giftig.
8. Een dagje uit had me leuk geleken.
9. Die vreemde jongen schijnt heel slim te zijn.
10. De docent Engels blijkt het hele jaar al in Schotland te zijn.