werkwoorden allerlei – 02

Is het werkwoord tussen haakjes een hulpwerkwoord of een zelfstandig werkwoord?

1. Mijn vriendin (heeft) net een brood gebakken.
2. (Mag) ik een pen van je lenen?
3. Brigitte is naar huis (gegaan).
4. Jij (maakt) er een potje van!
5. Zou Darinka vandaag nog vaker (kletsen)?
6. Je (mag) Ruben wel helpen met zijn huiswerk.
7. Vandaag (doe) ik niets meer!
8. De katten (poepen) het liefst in de tuin.
9. Wie mag het elke dag weer (opruimen)?
10. (Kun) jij de kikker zien bij onze vijver?