grammatica – zinsdelen

Wat is nu eigenlijk een zinsdeel? Een zinsdeel is een woord, of een groepje woorden, dat in een zin een bepaalde functie vervult.

Hoe bepaal je nu welke woorden er samen een zinsdeel zijn? Kort door de bocht: alle woorden die je samen voor de persoonsvorm kunt zetten, zonder dat de betekenis van de zin verandert, vormen samen een zinsdeel.

Hieronder vind je links naar uitleg en oefeningen over verschillende zinsdelen en de persoonsvorm.

persoonsvorm

onderwerp

gezegde

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

voorzetselvoorwerp

bijwoordelijke bepaling

zinsdelen door elkaar