onderwerp – 03

Vind het onderwerp in de onderstaande zinnen.

1. Meneer De Groot las ineens met een gek stemmetje voor.
2. Bij mevrouw Verberk kijken we in een dubbeluur vaak een filmpje.
3. Veel leerlingen zitten in de pauze op de nieuwe tribunes te relaxen.
4. In het boek van Ta!ent staan soms moeilijke oefeningen.
5. Het schoolplein van de Boermarkeweg wordt iedere dag geveegd.
6. Charissa heeft een nieuwe jas gekocht bij H&M.
7. Mag Linda ook naar mijn feestje komen?
8. Wil je na de pauze naar de kantine komen?
9. Zouden er nog nieuwe roze koeken zijn in de kantine?
10. De hele klas moet een uur nablijven, vandaag!