persoonsvorm – 02

Persoonsvorm 02

Vind de persoonsvormen in de volgende zinnen. Let op: in een zin kán meer dan één persoonsvorm staan.