samenstellingen – 01

1. kat + bak
2. stoel + dans
3. groente + soep
4. tarwe + brood
5. zon + wijzer
6. reus + leuk
7. reus + rad
8. sok + mand
9. spel + doos
10. pen + bak