verkleinwoorden – 02

Wat is het juiste verkleinwoord?

1. tandem
2. woning
3. hobby
4. onderneming
5. paraplu
6. riem
7. winterkoning
8. raam
9. bloem
10. kimono