tegenwoordig deelwoord als bn – 01

Tijdens deze oefening maak je bijvoeglijke naamwoorden van tegenwoordige deelwoorden. Bedenk dus altijd eerst: wat is het tegenwoordig deelwoord van het werkwoord dat boven de zin staat…en bedenk vervolgens hoe je daar een bijvoeglijk naamwoord van maakt.