voltooid deelwoord – 03

Kies de juiste vorm van het voltooid deelwoord.

1. Ik heb gisteren nog bij de directeur over het rooster (klagen)
2. Het heeft vorige week heel erg hard (regenen).
3. Dat heeft die winkelier wel erg aantrekkelijk (uitstallen).
4. Die bloemen hebben maar twee dagen (bloeien)
5. Ben je nog niet genoeg (straffen) voor dat spijbelen?
6. Toen zij die vaas omstootte, heeft hij heel hard (schreeuwen).
7. De leeuw heeft twee antilopes (doden).
8. Het was leuk geweest als je die planken had (afstoffen).
9. Die enge mannen hebben het ventilatiesysteem (inspecteren).
10. De agenten in burger hebben de orde prima (handhaven).